Mô hình hệ thống thiết kế, quản lí website

Để xem hướng dẫn click vào module

Website của bạn
Khởi tạo website
Hướng dẫn đăng nhập
Cấu hình website
Lệnh xóa sửa
Trỏ tên miền
Quản trị website
Danh mục, sản phẩm
Chuyên mục, Bài viết
Quản lý người dùng
Quản lý giao diện
Tùy biến giao diện
Thay đổi giao diện
Sửa bố cục, màu, chữ
Thay logo, sửa text
Thêm xóa Plugin
Tùy biến khác

Địa chỉ khởi tạo: Đăng kí

Bạn có thể lựa chọn theme, hoặc chúng tôi sẽ cài theme mặc định cho bạn.

Thông tin cung cấp bao gồm, thông tin cá nhân, tên website, lĩnh vực...

Địa chỉ chức năng: Truy cập trang cấu hình

Chức năng này giúp kiểm tra, quản lí các thông tin cấu hình, xem thông tin hệ thống, bản quyền, thanh toán...

Điền tên website để chèn vào hướng dẫn:

Website của bạn sẽ được khởi tạo ngay lập tức khi bạn nhấn đăng kí, bạn có thể trải nghiệm nhiều tính năng tốt nhất.

Địa chỉ quản lý: Trang admin

Trang admin cms, cho phép quản lý sản phẩm, bài viết, chuyên mục, khách hàng, đơn hàng...Tài khoản truy cập được chúng tôi gửi vào email khi bạn đăng kí.

Địa chỉ: Trang tùy biến giao diện

Đây là chức năng tùy biến giao diện đặc biệt, bạn dễ dàng thay đổi giao diện, lựa chon bố cục, tùy biến màu sắc. Sự linh hoạt và trực quan với chức năng tùy biến động.

vx