01 – Hướng dẫn cấu hình tên miền để sử dụng Email Doanh Nghiệp

Để có thể đăng ký và sử dụng dịch vụ Email doanh nghiệp tại Keyweb, việc đầu tiên bạn cần làm là chắc chắn rằng nameserver của Domain đã được trỏ về Keyweb.

Để kiểm tra nameserver hiện tại bạn tiến hành theo các bước sau

Bước 1: Truy cập trang:  intodns.com và điền Domain >>> click Report (ko điền http:// hoặc www) để kiểm tra nameserver hiện tại

Hướng dẫn cấu hình tên miền để sử dụng Email Doanh Nghiệp

Bước 2: Nếu kết quả là: ns1.keyweb.vnns2.keyweb.vn. Thì tên miền của bạn đã được DNS về Keyweb thành công. Tiếp theo bạn có thể đăng ký và sử dụng email doanh nghiệp của Keyweb

Thêm bài viết ‹ Thiết kế web Keyweb.vn — WordPress

Bước 3: Nếu kết quả không phải như trên bạn tham khảo hướng dẫn đổi nameserver về Keyweb theo bài viết dưới đây.

Lưu ý:

– Sau khi làm theo hướng dẫn, bạn thực hiện lại Bước 2 để chắc chắn nameserver để được trỏ thành công

– Tùy từng nhà cung cấp tên miền mà việc cập nhật DNS có thể mất từ 3 -24 giờ.