01-Thêm tên miền và chạy website với file index trên Sentora

Sau khi đăng ký và được cấp tài khoản hosting, để sử dụng được website, trước tiên khách hàng cần thêm tên miền và trỏ tên miền về hosting theo địa chỉ Ip được cung cấp.

Bước 1: Thêm tên miền vào hosting.

– Click vào mục “Domain” ở thanh menu trên cùng để hiện ra submenu.

Thêm tên miền và chạy website với file index

– Sau khi hiện submenu bạn click tiếp vào “Domain” trong submenu để vào bảng quản trị tên miền.

– Dưới mục “Create a new domain” bạn điền các ô đó như sau:

+ “Domain name”: Bạn điền tên miền cần thêm

+ “Home directory”: Lựa chọn này sẽ xác định thư mục hoạt động của website trong đó: “Create a new home directory” là tạo ra thư mục riêng cho tên miền đó, thư mục ấy nằm trong “public_html”, và bạn cần upload dữ liệu “vào trong thư mục tên miền”. Lựa chọn thứ 2 là: “Use existing home directory” chế độ này sẽ dùng thư mục “public_html” làm thư mục root, hệ thống sẽ không tạo mới thư mục theo tên miền, và tất nhiên nội dung bạn sẽ upload vào thư mục “public_html”, tuy nhiên bạn chỉ nên chọn chế độ này khi có 1 tên miền. Tốt nhất bạn cứ để mặc định lựa chọn “Create a new home directory” để có thể chạy nhiều tên miền nếu hosting cho phép.

– Điền xong thông tin bạn cần ấn nút “Create”, hệ thống sẽ tạo tên miền mới. Tuy nhiên nó vẫn đang ở chế độ chờ “Pending”, bạn chờ khoản 2-3 phút(tối đa 10p), hệ thống build lại config lúc này tên miền mới chuyển sang chế độ “Live” để có thể hoạt động.

Bước 2: Trỏ tên miền về DNS của keyweb.

Sau khi bạn hoàn thành xong bước 1, tên miền đã thêm và sẵn sàng hoạt động trên hosting, tuy nhiên tên miền vẫn chưa trỏ về IP hosting mà bạn cần cấu hình dns để cập nhật lại ip. Nếu bạn muốn dùng thử luôn mà không cần trỏ thì có thể sử dụng file host, xem bài: Hướng dẫn trỏ tạm tên miền về hosting bằng file host

Trường hợp bạn muốn vận hành website ngay thì cần truy cập trang quản trị tên miền hoặc gửi yêu cầu đến nhà cung cấp tên miền. Cách làm bạn có thể tham khảo bài viết: Hướng dẫn trỏ tên miền về hosting của Keyweb

Sau khi hoàn thành xong 2 bước trên bạn có thể truy cập vào website, mặc định nó sẽ ra giao diện của hệ thống.

Bạn có thể sửa file index.html hoặc upload dữ liệu lên website với trình quản trị file File Management. Xem thêm bài: Hướng dẫn sử dụng File Management