Quản lí đơn giản, đầy đủ

Admin quản lí hỗ trợ tiếng Việt

Khách hàng là thượng đế, bạn sử dụng tốt sản phẩm của chúng tôi chính là thành công, là phần thưởng cho chúng tôi. Các hệ thống chuyên nghiệp thường sử dụng tiếng anh, tuy nhiên đó lại là điểm khó cho phần lớn khách hàng Việt Nam. Biết điều đó chúng tôi tích hợp và dịch sẵn tiếng Việt trong toàn hệ thống. Quý khách có thể:

  • Chuyển đổi qua lại Anh Việt dễ dàng
  • Cho phép tự dịch các câu, tiêu đề website hoặc admin…
Quản lí đơn giản, đầy đủ

Quản lí đơn giản, đầy đủ

Quản lí đơn giản, đầy đủ

Quản lí đơn giản, đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn phong phú, cộng đồng lớn.

Bạn sẽ không cần lo lắng nếu muốn hiểu sâu hơn các chức năng của wordpress, vì có rất nhiều tài liệu từ tiếng Anh đến tiếng Việt. Có nhiều forum, group để bạn hỏi đáp các thắc mắc về hệ thống…

Quản lí sản phẩm, đơn hàng, bài viết linh hoạt

Đầy đủ các tính năng, thêm, xóa, sửa cơ bản cho các sản phẩm, danh mục. Cung cấp nhiều chức năng để tìm, lọc sản phẩm cho cả Fontend và Backend

  • Đầy đủ thêm xóa sửa… tùy chọn thêm nhiều attribute, thuộc tính sản phẩm.
  • Fontend có sẵn các tính năng filter by price, color, attribute…
  • Backend có thể search, sort theo các tiêu chí thông thường.
Quản lí đơn giản, đầy đủ

Quản lí đơn giản, đầy đủ

Quản lí đơn giản, đầy đủ

Quản lí đơn giản, đầy đủ

Tính năng import sản phẩm, thuộc tính màu sắc kích thước…giúp đơn giản, nhanh chóng

Trong hệ thống chuyên nghiệp, các tính năng export, import sản phẩm là vô cùng cần thiết. Bạn sẽ không cần lo lắng khi nhập hàng trăm sản phẩm vào website.
Điều cần làm là bạn chứa sẵn các dữ liệu về sản phẩm trong file excel, hoặc csv, công việc đọc và xử lí là nhiệm vụ của chúng tôi.