01-Hướng dẫn tạo chuyên mục

Chuyên mục, danh mục đều dùng để phân loại bài viết hoặc sản phẩm. Trước khi tạo bài viết bạn cần thêm chuyên mục mới.

Xem các chuyên mục.

Chọn Bài viết -> Chuyên mục
– Tương tự phần “Danh mục”, tại đây sẽ hiển thị các chuyên mục đã tạo, khung thêm mới chuyên mục, các lệnh xóa sửa.

Thêm mới chuyên mục.

Quản trị website
– Tương tự như “Danh mục”, bạn sẽ điền các thông tin như tên chuyên mục, đường dẫn, chuyên mục cha…
– Hoàn tất nhấn “Thêm chuyên mục” và chuyên mục mới sẽ thêm sang bảng bên phải.

Sửa xóa chuyên mục.

– Tương tự “Danh mục”, bạn rê chuột vào tên chuyên mục để hiện các nút chức năng “chỉnh sửa”, “Xóa”… Bạn nhấn vào để thực hiện lệnh.