09-Cách sử dụng email trên Webmail

1. Đăng nhập email
Keyweb sử dụng hệ thống quản trị email roundcube. Với hệ thống này bạn có thể thực hiện đầy đủ các thao tác với email.
– Sau khi đăng nhập thành công sẽ vào giao diện chính.

– Tại giao diện chính có các công cụ cơ bản để có thể giao dịch email:

Refresh: Cập nhật email mới
Compose: Soạn mail mới để gửi đi
Inbox: Hộp thư đến
Drafts: Bản nháp đang soạn nhưng chưa gửi
Sent: Thư đã gửi
Junk: Thư rác, thư spam, quảng cáo ..v.v.
Trash: Thùng rác – chứa mail đã bị xóa (trong trường hợp xóa mail để giải phóng dung lượng thì cần phải xóa luôn tại đây
2. Gửi mail
Để soạn một mail mới, bạn click vào “Compose”
– Điền đầy đủ các thông tin và nội dung cần gửi, sau đó click nút Send, nếu cần đính kèm file thì click nút Attach.

– Ngoài ra còn có một số thao tác cơ bản khác như xóa mail, đánh dấu mail, Forward, Reply… cũng được thể hiện bằng các nút công cụ.

Hướng dẫn có sử dụng tư liệu từ internet