01-Thêm, xóa tên miền trên hosting DirectAdmin

Trước khi khởi chạy hoặc cấu hình website, bạn cần biết rõ cách thêm, sửa, thao tác với tên miền. Thông thường khi bạn đăng ký host tại Keyweb bạn sẽ phải điền một tên miền vào trước, và hệ thống sẽ tự động tạo tên miền đó cho bạn. Trong trường hợp host của bạn cho phép trên 2 tên miền, hoặc bạn muốn thay đổi thì có thể làm theo hướng dẫn sau:

1. Thêm domain trong DirectAdmin

– Trước tiên bạn đăng nhập trang quản trị DirectAdmin -> Your Account -> Domain Setup

– Tiếp tục chọn vào Add Another Domain

– Nhập các thông tin như hình sau

– Sau khi nhập xong Click vào Create để khởi tạo domain.

2. Xóa domain trong DirectAdmin

Trong bảng danh sách các domain bạn có thể tick chọn 1 domain mà bạn muốn xóa sau đó nhấn vào Delete để xóa domain đó

Trên đây là bài hướng dẫn quản lý domain trong DirectAdmin, mong là nó có hữu ích với các bạn.