01-Thêm tên miền vào hosting DirectAdmin

Trước khi khởi chạy hoặc cấu hình website, bạn cần biết rõ cách thêm, sửa, thao tác với tên miền. Thông thường khi bạn đăng ký host tại Keyweb bạn sẽ phải điền một tên miền vào trước, và hệ thống sẽ tự động tạo tên miền đó cho bạn. Trong trường hợp host của bạn cho phép trên 2 tên miền, hoặc bạn muốn thay đổi thì có thể làm theo hướng dẫn sau:

B1. Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting của Direct Admin tại link Keyweb đã gửi: 27.72.xxx.xxx:3636

B2. Ở mục Your Account, bạn chọn vào Domain Setup.

Thêm tên miền vào hosting DirectAdmin

B3. Sau đó, bạn chọn mục Add Another Domain để gán thêm domain vào hosting DirectAdmin -> nhấn Create để thực hiện tạo.

Thêm tên miền vào hosting DirectAdmin

B4.Sau khi đã tiến hành gán thêm domain cho hosting, bạn có thể lựa chọn domain để sử dụng.

Thêm tên miền vào hosting DirectAdmin