00-Tổng hợp video hướng dẫn sửa web cơ bản

Hướng dẫn chung(Video có âm thanh, hãy bật tai nghe hoăc loa):


———————————————————————————-
 
 
Hướng dẫn chỉnh sửa Trang Chủ(Video có âm thanh, hãy bật tai nghe hoăc loa):

———————————————————————————-
 
 
Hướng dẫn chỉnh sửa Header, Footer(Video có âm thanh, hãy bật tai nghe hoăc loa):

———————————————————————————-
 
 
Hướng dẫn chỉnh sửa, thay đổi Slide trong Trang Chủ:

———————————————————————————-
 
 
Hướng dẫn lấy tọa độ, thay đổi bản đồ: