01- Thêm tên miền vào Hosting cPanel

Trước khi khởi chạy hoặc cấu hình website bằng cPanel. Bạn cần nắm được các thao tác  ThêmXóa tên miền và biết được Số lượng tên miền được add vào host.

Tại hệ thống của Keyweb khi bạn tạo một hosting cPanel, một tên miền chính sẽ được tự động tạo ra và bạn không thể xóa hoặc chỉnh sửa tên miền này

(1) Tên miền mặc định được hệ thống tạo ra, không thể xóa hoặc thao tác trên tên miền này

(2) Số tên miền được phép add vào hosting

Hướng dẫn thêm tên miền vào host cPanel

Trước khi thêm tên miền vào host Cpanel bạn cần chắc chắn đã trỏ DNS (Nameserver) của tên miền về hosting Keyweb (Xem hướng dẫn).

Bước 1: Tại trang chủ của Cpanel bạn tìm tới menu Miền và click >>> Miền khác

Bước 2: Tại giao diện thêm tên miền hiện ra:

(1) Nhập tên miền cần thêm mới tại Tên miền mới

 Miền con: Tên miền con sẽ tự động được tạo ra. Bạn có thể thay đổi theo ý muốn

– Gốc tài liệu: Một thư mục mới cũng sẽ được tạo ra ngay trên thư mục gốc (thư mục public_html). Bạn có thể thay đổi tên thư mục

(2) Tạo tài khoản FTP: Click để tạo tài khoản kết nối FTP riêng cho tên miền này

– Tên người dùng FTP: khai báo user name FTP dành cho tên miền này

– Mật khẩu: Tạo mật khẩu FTP cho tên miền này

(3) Click Thêm miền để hoàn tất

Thông báo thêm miền thành công sẽ như hình dưới. Nhấn Quay lại để trở về hoặc click vào File manage để đến thư mục mới được tạo trên thư mục gốc.

Xem thêm: Hướng dẫn thêm tên miền vào Hosting sử dụng Direct Admin