01-Hướng dẫn tạo danh mục

Danh mục sản phẩm tương tự như chuyên mục bài viết, mục đích để phân loại, phân nhóm các sản phẩm cùng một chủng loại.

Xem các toàn bộ các danh mục.

Vào mục Sản phẩm -> Danh mục.
Quản trị website
Tại đây hiển thị toàn bộ các danh mục sản phẩm mà bạn đang có.

Thêm mới danh mục.

Quản trị website
– Trong cửa sổ Danh mục bạn nhìn sang trái có một số ô nhập như “Tên”, “Đường dẫn tĩnh”… Bạn điền thông tin tên danh mục, nếu bạn muốn thay đổi đường dẫn mặc định thì điền vào mục “Đường dẫn tĩnh”.
– Lựa chọn danh mục cha để sắp xếp theo cây danh mục, upload ảnh cho danh mục…
– Hoàn tất chọn “Thêm mới danh mục sản phẩm”.

Sửa xóa danh mục.

– Sau khi tạo, danh mục sẽ được thêm vào bảng bên phải.
– Bạn rê chuột vào tên danh mục để hiện các nút chức năng “chỉnh sửa”, “Xóa”… Bạn nhấn vào để thực hiện lệnh.