02-Hướng dẫn tạo sản phẩm mới

Thêm sửa sản phẩm sẽ là công việc thường xuyên bạn cần làm. Thao tác với sản phẩm cũng tương tự như bài viết, tuy nhiên sẽ có nhiều tính năng,
option hơn. Trong hướng bài hướng dẫn này chúng tôi sẽ hướng dẫn cơ bản để tạo mới được sản phẩm.

Xem danh sách sản phẩm.

Chọn Sản phẩm -> Sản phẩm.
– Tại đây bạn có thể xem các thông tin về sản phẩm, giá sản phẩm, tiêu đề…
Quản trị website
– Bạn có thể sắp xếp theo tiêu đề, giá, code bằng cách nhấn vào tên của nó trên tiêu đề.
– Hoặc cũng có thể lọc sản phẩm bằng cách lựa chọn các option và nhấn “Lọc”.
– Tìm kiếm sản phẩm tại ô tìm kiếm.

Thêm mới sản phẩm.

– Để thêm mới sản phẩm bạn có thể nhấn vào nút “Thêm sản phẩm” ở trên cùng, hoặc ở menu bar phía bên trái. Website sẽ chuyển đến trang thêm mới sản phẩm.
Quản trị website
– Thực hiện các bước sau để thêm mới một sản phẩm.
Điền các thông tin căn bản: Tên sản phẩm, Nội dung chính giới thiệu sản phẩm.
Kéo tiếp xuống dưới bạn cần điền các thông tin về SKU của sản phẩm, SKU không được trùng lặp, mỗi sản phẩm có SKU riêng.
Giá sản phẩm:
Regular Price: Là giá thị trường, giá gốc.
Sale Price: Giá khuyến mại