07- Sao lưu và khôi phục dữ liệu trên host cPanel

Trong quá trình sử dụng và phát triển việc sao lưu dữ liệu website là rất cần thiết, nhằm tăng tính dự phòng và bảo vệ dữ liệu.

Với cPanel chức năng sao lưu và back up được hỗ trợ khá tốt. Bạn tham khảo hướng dẫn bên dưới nhé.

Bước 1: Tại trang chủ của cPanel tìm tới menu Tệp và click >>> Sao Lưu

Bước 2: Tiến hành sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu với các tùy chọn:

Sao lưu

   Sao Lưu Toàn Bộ: tạo đầy đủ bản sao lưu của tài khoản hosting bao gồm: file, database, email, các tài khoản FTP. Nhấn tải xuống để tạo bản sao lưu và tải xuống khi hoàn tất

–   Tải xuống sao lưu thư mục gốc: Click vào Thư mục gốc để tải xuống bản sao lưu của thư mục gốc.

–  Tải xuống sao lưu cơ sở dữ liệu MySQL: Tải xuống các cơ sở dữ liệu hiện có trên tải khoản. Chọn và Click vào cơ sở dữ liệu để tải xuống máy tính

–  Tải xuống Chuyển tiếp Email: Tải xuống các tài khoản email chuyển tiếp

Khôi phục:

–  Khôi phục sao lưu thư mục gốc: Phục hồi thư mục gốc của tài khoản bằng cách tải lên bản sao lưu từ máy tính. Click Chọn tệp để chọn bản sao lưu. Click Tải lên để up và khôi phục bản sao lưu đó.

–  Khôi phục sao lưu cơ sở dữ liệu: Phục hồi một cơ sở dữ liệu bằng cách tải lên bản sao lưu cơ sở dữ liệu từ máy tính.

–  Khôi phục chuyển tiếp email: Phục hồi các tài khoản email chuyển tiếp từ file sao lưu trên máy tính

 

 

 Xem thêm: Hướng dẫn sao lưu dữ liệu trên Host Direct Admin