04- Hướng dẫn thêm tên miền vào file host

Trong quá trình chạy thử website hoặc test host, đôi khi bạn cần trỏ tên miền về IP nào đó. Tuy nhiên bạn lại chưa mua hoặc không có quyền quản trị tên miền đó.

Keyweb sẽ hướng dẫn bạn sử dụng file host để trỏ tên miền về địa chỉ IP của Keyweb hoặc bất kỳ địa chỉ IP nào.

Tương tự như bài hướng dẫn thêm tên miền vào file host trong phần hướng dẫn host Direct admin. Bạn tham khảo bài viết này nhé:

>>> Hướng dẫn thêm tên miền vào file host