05- Tạo Database trên host cPanel

Sau khi bạn tạo và trỏ tên miền, để website có thể hoạt động bạn cần cấu hình website phù hợp với mã nguồn đang sử dụng.

Thông thường mọi mã nguồn đều cần database. Để có thể upload, import Database trên host cPanel bạn xem hướng dẫn chi tiết dưới đây nhé:

Đầu tiên tại trang chủ cPanel tìm và click vào mục Cơ Sở Dữ Liệu MySQL

Bước 1: Tạo Database

–   Nhập tên database cần tạo ở khung Cơ sở dữ liệu mới và click vào Tạo Cơ Sở Dữ Liệu

–   Sau đó click vào Quay lại khi thông báo tạo thành công hiện ra

Bước 2: Tạo database user

–   Để tạo database user bạn kéo xuống phần Người dùng MySQL bên dưới và điền tên user cần tạo, thiết lập mật khẩu cho user đó.

–   Thông báo hiện ra cũng click vào Quay lại như bước tạo database

Bước 3: Cấp quyền truy cập Database cho user

Để cấp quyền cho user Database vừa tạo vào Database vừa tạo, bạn kéo xuống phần Thêm Người Dùng Vào Cơ Sở Dữ Liệu. Chọn người dùng và cở sở dữ liệu cần kết nối rồi click Thêm

–   Thông báo hiện ra bạn tích để vào các chức năng để phân quyền cho user hoặc tích Mọi quyền nếu muốn phân cho user này tất cả các quyền. (Ô Đặt lại sẽ xóa tất cả các dấu tích để bạn có thể chọn lại từ đầu )

–  Click Tạo Thay Đổi. Sau đó tiếp tục click vào Quay lại

Lưu ý: Bạn nên note lại những thông tin vừa tạo, đây là những thông tin bạn sẽ cần khai báo khi cài mã nguồn website.

 

Xem thêm: Hướng dẫn tạo Databse trên host sử dụng Direct admin

Xem thêm: ,