06- Tạo tài khoản FTP và kết nối File Zilla trên Host cPanel

FTP (File Transfer Protocol)  là một giao thức giúp bạn dễ dàng trao đổi các dữ liệu giữa máy tính của bạn với host và ngược lại. Tại FTP bạn sẽ có quyền quản lý toàn bộ các dữ liệu dạng tập tin và thư mục có trên host ngoại trừ database.

Đối với host của Keyweb bạn có thể dùng phần mềm FileZilla để kết nối FTP.

Mời bạn tham khảo hướng dẫn chi tiết dưới đây:

Bước 1: Tạo tài khoản ftp cho tên miền.

–   Sử dụng tài khoản ftp của tên miền mà bạn đã tạo ra ở khi add tên miền vào hosting (Tham khảo bài hướng dẫn tại bài 01)

Bước 2: Hướng dẫn kết nối ftp bằng File Zilla

–   Tải về và cài đặt phần mềm FileZilla.

–   Tiến hành thêm tài khoản vào để kết nối. Vào File >>> Site Manage

Tại bảng mới hiện ra

–   (1) chọn “New site

–   (2) Điền tên website (hoặc điền luôn tên miền)

–   (3) Điền địa chỉ IP của hosting

–   (4) Chọn Logon Type là Normal, tiếp đó điền chính xác user và pass của tài khoản ftp ở Bước 1

–   (5) Sau khi điền xong các thông tin nhấn Connect để kết nối

Kết nối thành công: khung bên tay phải của phần mềm sẽ hiển thị các dữ liệu trên host và khung bên trái hiển thị các dữ liệu trên máy tính:

Bước 3: Một vài hướng dẫn cở bản để sử dụng File Zilla

–   Upload dữ liệu: Để tải một tập tin lên Host qua FTP, bạn truy cập vào vị trí của tập tin cần tải ở máy tính trên FTP. Chọn tập tin cần up, chuột phải và click vào Upload. Hoàn thành, khung dữ liệu hosting sẽ xuất hiện tập tin vừa chọn.

–   Chỉnh sửa tập tin: Chọn tập tin cần chỉnh sửa (trừ hình ảnh), chuột phải và chọn Edit để chỉnh sửa tập tin.

Xem thêm: Hướng dẫn tạo Database trên host cPanel