13 – Hướng dẫn cấu hình SMTP Gmail trên WP Mail SMTP và SMTP Mailer

Để thiết lập được SMTP Gmail trước tiên bạn cần bật chức năng mật khẩu 2 lớp (2-Step Verification) cho tài khoản google của bạn bằng cách truy cập https://myaccount.google.com/.

Tại đây bạn đăng nhập tài khoản google của bạn rồi vào mục bảo mật để bật chức năng bảo mật 2 lớp

Sau khi kích hoạt thành công xác minh 2 bước bạn quay trở lại trang tài khoản để tiến hành khởi tạo ứng dụng SMTP Mail

Thiết lập các thông tin như hình bên dưới

Sau khi đã thiết lập thành công bạn sẽ nhận được 1 cửa sổ có mật khẩu ứng dụng, bạn nên lưu nó vào đâu đó để có thể sử dụng cho việc cấu hình SMTP cho website

CẤU HÌNH SMTP GMAIL CHO WEBSITE BẰNG PLUGIN WP Mail SMTP và SMTP Mailer

Bạn tiến hành cài đặt và kích hoạt 1 trong 2 plugin trên và cấu hình theo hướng dẫn sau:

1. Với WP Mail SMTP:

Sau khi hoàn tất cấu hình bạn có thể truy cập vào tab test mail để tiến hành test mail

2. Với SMTP Mailer:

Chúc bạn thành công!