04-Thêm tên miền vào file host

Trong quá trình chạy thử website hoặc test hosting, đôi khi ta cần trỏ tên miền về Ip nào đó, tuy nhiên bạn lại chưa mua hoặc không có quyền quản trị tên miền đó. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng file host để trỏ tên miền về địa chỉ Ip của Keyweb hoặc Ip bất kỳ nào.
Trước tiên, bạn tìm đến file hosts ở máy tính tại C:\Windows\system32\drivers\etc\ rồi ấn chuột phải vào nó, chọn Properties.

Sau đó bạn chọn tab Security, ấn nút Edit để sửa quyền, chọn phần User và đánh dấu Full Control. Sau đó ấn Ok để lưu lại toàn bộ.

Bây giờ bạn mở file hosts ra, trỏ tên miền buonban3mien.com ảo cần thêm vào về IP của Keyweb là 27.72.193.23. Rồi lưu lại file hosts.

Sau khi xong bạn có thể ping thử đến website, nếu đúng ip và gửi nhận thành công là đạt

Bài viết có sử dụng tư liệu internet