03-Tạo database với Direct Admin

Sau khi bạn tạo và trỏ tên miền, để website có thể hoạt động bạn cần cấu hình website phù hợp với mã nguồn đang sử dụng. Thông thường mọi mã nguồn đều cần database. Để có thể upload, import database, bạn cần tạo user + database tạo trang quản trị Directadmin. Các bước như sau:

B1. Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting của Direct Admin tại link Keyweb đã gửi: 27.72.xxx.xxx:3636

Tạo database với Direct Admin

B2. Vào mục MySQL Management. Sau khi vào tiếp tục chọn Create new Database.

Tạo database với Direct Admin

B3. Điền thông tin tên database – user database – password theo các ô cần thiết.

Tạo database với Direct Admin
Chú ý: Bạn cần lưu các thông tin user và password, những thông tin này sẽ dùng để kết nối vào phpMyadmin và file config trên website.
Tạo database với Direct Admin

B4. Sau khi tạo xong chúng ta có thể import bằng cách upload file database dạng .gz hoặc đăng nhập vào PhpMyAdmin để tiến hành cấu hình database.

Tạo database với Direct Admin