06-Sao lưu dữ liệu trong Direct Admin

B1. Đăng nhập vào giao diện quản trị hosting của Direct Admin tại link Keyweb đã gửi: 27.72.xxx.xxx:3636

B2. Chọn Create/Restore Backups.

Sao lưu dữ liệu trong Direct Admin

B3. Chọn các loại dữ liệu cần backup: website data, ftp, email hay database (mặc định sẽ được chọn hết). Tiếp theo chọn Create Backup.

Sao lưu dữ liệu trong Direct Admin

B4. Quá trình backup sẽ diễn ra trong khoảng một vài phút tùy dung lượng của dữ liệu nặng hạy nhẹ.

File backup này nằm trong thư mục backups của File Manager, bạn có thể click vào tên file backup để download về máy tính.
Sao lưu dữ liệu trong Direct Admin
Sao lưu dữ liệu trong Direct Admin

B5. Để restore (khôi phục dữ liệu), bạn đăng nhập vào DirectAdmin chọn Create/Restore Backups, bên dưới có phần “Select a File to Restore” chọn file cần restore và nhấn “Select Restore Options”.

Sao lưu dữ liệu trong Direct Admin