02 – Quản lý Email doanh nghiệp tại trang quản lý Keyweb

Bài viết hướng dẫn được thực hiện demo với tên miền tinnonghomnay.net. Để thực hiện tương tự bạn chỉ cần thay bằng tên miền của mình.
Mục lục

•  1. Làm quen với trang quản lý người dùng tại Keyweb.vn
•  2. Tạo mới một email
•  3. Xóa một email
•  4. Đổi mật khẩu email tại trang quản lý

1.  Làm quen với trang quản lý Email Doanh Nghiệp (và các dịch vụ khác) tại Keyweb.

– Để truy cập vào trang quản lý các dịch vụ của khách hàng tại Keyweb. Tại trang chủ website keyweb.vn >>> Click Trang quản lý

Hướng dẫn quản lý Email Doanh Nghiệp tại trang quản lý Keyweb.vn

– Đăng nhập bằng tài khoản đã khởi tạo trước đó. Nếu chưa có >>> Tạo tài khoản mới và làm theo hướng dẫn

Hướng dẫn quản lý Email Doanh Nghiệp tại trang quản lý Keyweb.vn

– Đăng nhập thành công, trang quản lý người dùng sẽ hiện ra. Tại trang này bạn có thể:

+ Cập nhật thông tin cá nhân.

+ Kiểm tra các dịch vụ đang sử dụng tại Keyweb.

+ Quản lý các bản ghi DNS của tên miền đã được trỏ nameserver về Keyweb

+ Kiểm tra hóa đơn và tình trạng thanh toán

+ Gửi ticket hỗ trợ tới đội ngũ Kỹ thuật Keyweb

Hướng dẫn quản lý Email Doanh Nghiệp tại trang quản lý Keyweb.vn

2. Hướng dẫn tạo mới 1 email theo tên miền

Bước 1: Click vào phần Email để xem các dịch vụ Email đã đăng ký. Click vào Dịch vụ chứa tên miền bạn cần tạo email

Hướng dẫn quản lý Email Doanh Nghiệp tại trang quản lý Keyweb.vn

Bước 2: Tiếp theo trang quản lý email theo tên miền bạn vừa chọn sẽ hiện ra. Tại đây bạn click >>> Tạo Email để tạo email mới.

Hướng dẫn quản lý Email Doanh Nghiệp tại trang quản lý Keyweb.vn

Bước 3: Tại giao diện tạo email, bạn điền đầy đủ các thông tin:

– (1) Tên email:  địa chỉ email cần tạo

– (2) Họ tên: Điền họ tên người dùng mail này,

– (3) Mật khẩu: Điền mật khẩu và xác nhận mật khẩu đăng nhập cho địa chỉ email này

– (4) Tạo tài khoản: Điền đầy đủ thông bạn click Tạo tài khoản để tạo email này

 Hướng dẫn quản lý Email Doanh Nghiệp tại trang quản lý Keyweb.vn

– Tạo email thành công, email bạn vừa tạo sẽ xuất trong Danh sách Tài khoản email cùng các thông số.

Hướng dẫn quản lý Email Doanh Nghiệp tại trang quản lý Keyweb.vn

3. Hướng dẫn xóa 1 email

– Tại trang quản lý email chọn Tài khoản email. Tại danh sách các email >>> click vào nút Delete của email bạn muốn xóa

Hướng dẫn quản lý Email Doanh Nghiệp tại trang quản lý Keyweb.vn

– Click vào OK ở hộp thoại hiện ra để xóa. Sau đó sẽ hiện ra thông báo đã xóa thành công

- Click vào OK ở hộp thoại hiện ra để xóa. Sau đó sẽ hiện ra thông báo đã xóa thành công

4. Hướng dẫn đổi mật khẩu cho email

– Bước 1: Tại trang quản lý email chọn Đổi mật khẩu

- Click vào OK ở hộp thoại hiện ra để xóa. Sau đó sẽ hiện ra thông báo đã xóa thành công

– Bước 2: Tại giao diện Đổi mật khẩu, bạn tiến hành như sau

– (1) Chọn email cần đổi mật khẩu

– (2) Điền mật khẩu tài khoản người dùng tại Keyweb (ko phải mật khẩu email cũ)

– (3) Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu

– (4) Click Đổi mật khẩu để thay đổi mật khẩu và hoàn tất