06 – Hướng dẫn cài email tên miền trên Outlook

1. Thêm email lần đầu vào Outlook

Bước 1: Khởi động Outlook 2007 từ máy tính.

Nhấn nút Next để chuyển sang bước 2.
Hướng dẫn cài đặt email tên miền trên Outlook
Bước 2: Chọn Yes và nhấn Next
Hướng dẫn cài đặt email tên miền trên Outlook
Bước 3: Chọn Manually configure server settings or additional server types. Sau đó click chọn Next
Hướng dẫn cài đặt email tên miền trên Outlook
Bước 4: Chọn Internet Email và click chọn Next
Hướng dẫn cài đặt email tên miền trên Outlook
Bước 5: Điền các thông tin email

– Your Name: Tên đại diện cho email của bạn
– E-mail Address: Địa chỉ email (VD nguoidung1@tinnonghomnay.net)
– Account Type: Chọn POP3
– Incoming mail server: Máy chủ thư đến thì điền là smtp2.keyweb.vn
– Outgoing mail server (SMTP): Máychủ thư đi của Keyweb là mta2.keyweb.vn
– User Name: Địa chỉ mail
– Password: Mật khẩu của email

Bước 6: Sau khi điền các thông tin mail, click chọn More Setting để cài đặt

Bước 7: Chọn tab Outgoing Server và tích chọn ô My outgoing server (SMTP) requires authentication

Hướng dẫn cài đặt email tên miền trên Outlook

Bước 8: Chuyển sang tab Advanced

– Điền các thông số như trong hình

– Tích chọn Leave a copy of messages on the server: Để lưu một bản copy trên server mail sau khi tải mail về outlook

– Tích chọn: Remove from server affter:Tích chọn và điền số ngày. Để xóa mail trên server mail sau số ngày đã điền.
– Sau đó click chọn OK để lưu lại các thông tin vừa cài đặt

Hướng dẫn cài đặt email tên miền trên Outlook

Bước 9: Click chọn Next
Bước 10: Cửa sổ Test Account Setting xuất hiện. Test Account Setting là chế độ test việc thông tin cấu hình mail và gửi mail. Nếu thành công sẽ xuất hiện như hình bên dưới.
Hướng dẫn cài đặt email tên miền trên Outlook
Bước 11: Click Finish để hoàn tất việc cài đặt và bắt đầu sử dụng Outlook.

Hướng dẫn cài đặt email tên miền trên Outlook

2. Thêm tài khoản vào Outlook

Bước 1: Click chọn Tool, Sau đó click chọn Account Setting

Hướng dẫn cài đặt email tên miền trên Outlook

Bước 2: Click chọn New

Hướng dẫn cài đặt email tên miền trên Outlook

Bước 3: Tích chọn Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP, Sau đó click chọn Next

Hướng dẫn cài đặt email tên miền trên Outlook

Bước 4: Chọn Manually configure server settings or additional server types. Sau đó click chọn Next

Hướng dẫn cài đặt email tên miền trên Outlook

Các bước còn lại làm tương tự giống các bước từ 4 đến 11 cho lần tạo email đầu tiên