11-Đổi tên, tạo chữ ký trên Webmail

Mặc định sau khi tạo email sẽ không được đặt tên. Ta có thể đặt tên và thêm chữ ký để tăng sự chuyên nghiệp cho email.

Bước 1: Truy cập Webmail.

Chọn “Thiết lập cấu hình”

Bước 2: Chọn “Các nhận diện”. Trong mục các nhận diện bạn chọn email cần thiết lập

Bước 3: Bảng mới hiện ra. Bạn điền các thông tin.

Tên hiển thị: Tên mà người nhận sẽ nhìn thấy.
Trước khi viết chữ ký bạn cần tick chọn “Chữ ký HTML” để có thể chỉnh trực quan hơn.

Bước 4: Bật chức năng tự động chèn chữ ký khi gửi mail

Chọn “Sở thích”-> “Đang viết thư”. Cửa sổ mới hiện ra, bạn chọn các lựa chọn như trong hình dưới

Soạn thư dạng HTML: Để luôn luôn
Tự động thêm chữ ký: Để luôn luôn
Sau khi hoàn thành nhấn lưu.
Bạn có thể tạo mới email và được chèn luôn chữ ký phía dưới.