10-Hướng dẫn kết nối vào gmail

Bước 1 : Đăng nhập Gmail của bạn của bạn.
Bước 2: Chọn Cài đặt

Bước 3: Trong phần Cài đăt chọn “Thêm tài khoản thư”

Bước 4 : Một popup hiện ra bạn nhập địa chỉ email của bạn vào

Bước 5: Nhập các thông tin theo yêu cầu.
Tên người dùng : Nhập đầy đủ tên tài khoản email của bạn. Ví dụ: hotro@keyweb.vn
Mật khẩu: Nhập mật khẩu
Nhập tên máy chủ POP: Máy chủ POP của Keyweb có tên là smtp.keyweb.vn bạn nhập giá trị này vào
Phần dưới tích chọn các ô như hình bên dưới
Chọn Thêm tài khoản

Bước 6: Thêm tài khoản thành công, chọn Tiếp theo

Bước 7: Nhập Tên mong muốn cho Email của mình và chọn Bước tiếp theo

Bước 8: Thiết lập máy chủ email SMTP

Lúc này hệ thống Gmail sẽ yêu cầu xác thực, gmail sẽ gửi 1 mã xác minh tới email của bạn

Bạn check mail này và nhập các thông tin

Nhập mã xác minh và chọn Xác nhận

Hoàn thành cài đặt thêm tài khoản email theo tên miền vào hệ thống Gmail.

Bây giờ bạn đã có thể gửi nhận email theo tên miền của bạn trên hệ thống Gmail.