13-Hướng dẫn tạo chữ ký trên gmail

Bước 1 : Đăng nhập Gmail của bạn của bạn.
Bước 2: Chọn Cài đặt

Bước 3: Kéo xuống dưới chọn “Chữ ký”

Phần nội dung chữ ký bạn có thể chỉnh sửa như trong word, có thể chèn ảnh, liên kết…