04 – Đổi mật khẩu email trên webmail Zimbra

Bước 1: Tại giao diện webmail  click >>> Preferences tại thanh chức năng.

– Click >>> Gerneral

– Click >>> Change Password

Hướng dẫn đổi mật khẩu email trên webmail Zimbra

Bước 2: Tại giao diện đổi mật khẩu hiện ra. Nhập các thông tin: password cũ, pass mới và xác nhận. Sau đó click Change password để hoàn tất đổi mật khẩu.

Hướng dẫn đổi mật khẩu email trên webmail Zimbra

Xem thêm: ,