07-Thay đổi mật khẩu trong DirectAdmin

Trong DirectAdmin sẽ có 3 loại mật khẩu truy cập dịch vụ được sử dụng :

Mật khẩu tài khoản truy cập DirectAdmin.
Mật khẩu tài khoản chính truy cập dịch vụ FTP.
Mật khẩu tài khoản chính truy cập hệ thống Database.

Thực hiện các thao tác thay đổi mật khẩu ta làm như sau :

Vào giao diện chính “home” của DirectAdmin trên Server.

Bấm vào biểu tượng “Password” trên thanh Panel.
Thay đổi mật khẩu trong DirectAdmin

Hoặc bấm vào phần “Change Password”ở phần quản lý “Your account”.

Thay đổi mật khẩu trong DirectAdmin

Thực hiện việc điền các thông tin thay đổi và chọn loại mật khẩu tài khoản cần thay đổi.

Current DirectAdmin Password : mật khẩu đang sử dụng

Enter Password : nhập mật khẩu mới

Re-Enter Password : nhập lại mật khẩu mới

DirectAdmin Account [v]

Main FTP Account [_]

Main Database Account [_]

DirectAdmin Password Change 3

Bấm “Submit” để hoàn tất tiến trình.