20-Cách khắc phục lỗi 406 Not Acceptable

Lỗi 406 xuất hiện chủ yếu do mod_security rule trên server. Mod_security là một module bảo mật trong máy chủ web Apache được kích hoạt mặc định trên các tài khoản hosting. Mod_security sẽ quét tất cả các hành vi vi phạm các quy tắc đã được thiết lập. Nếu một request từ trình duyệt gửi đến server vi phạm một trong những lỗi này, server sẽ trả về lỗi 406 Not Acceptable.

Cách khắc phục lỗi 406 Not Acceptable
*** Nếu bạn là người truy cập web
Hãy xóa trình cache, cookie trình duyệt hoặc thay đổi trình duyệt truy cập. Sau đó truy cập lại web, nếu vẫn gặp lỗi hãy báo cho người quản trị để khắc phục lỗi

*** Nếu bạn là Admin
– Sửa file .htaccess , sau đó xóa cache trình duyệt và thử lại

Thêm đoạn code sau vào file .htaccess

<IfModule mod_security.c>
SecFilterEngine Off
SecFilterScanPOST Off
</IfModule>