10- Hướng dẫn sử dụng DNS Keyweb

Điều kiện đầu tiên để có thể cấu hình DNS cho domain tại trang quản trị client Keyweb, là nameserver của Domain đã được trỏ về Keyweb.
>>> Xem hướng dẫn trỏ Nameserver về Keyweb

Sau khi trỏ thành công namerserver của domain về Keyweb, bạn làm theo các bước sau để cấu hình DNS của domain tại Keyweb nhé:
Bước 1: Chọn Trang quản lý để đăng nhập vào trang client keyweb tại Keyweb.vn.

Bước 2: Đăng nhập bằng email và pass khi bạn đăng ký tài khoản.

Bước 3: Chọn Quản lý DNS >>> click tên miền cần cấu hình DNS

Bước 4: Tiến hành thêm, xóa hoặc cập nhật DNS của domain

Xem thêm: