11- Hướng dẫn đổi phiên bản PHP trong Direct admin

Các mã nguồn web với các phiên bản khác nhau sẽ dùng phiên bản PHP khác nhau, nếu không sẽ xảy ra lỗi khi cài đặt website lên hosting.
Hiện tại các hosting của Keyweb đang hỗ trợ các phiên bản PHP từ 4.4 đến 7.1, và đã được tích hợp sẵn công cụ để chuyển đổi ngay trong trang quản trị Direct admin.
Để thay đổi phiên bản PHP trong Direct admin bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị Direct admin >>> Click Select PHP version

 

Bước 2: Tại trang Select PHP version, Click PHP Version để chọn phiên bản PHP
>>> Click Set as current để cập nhật phiên bản
>>> Click Use defaut để cập nhập các cài đặt của phiên bản PHP tương ứng
>>> Click Save để hoàn tất

 

Xem thêm: Đăng ký Hosting Linux chỉ từ 25.000đ/ tháng

Xem thêm: