12 – Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt trên Direct Admin

Chứng chỉ SSL là một loại chứng chỉ giúp mã hóa thông tin trên các thiết bị hoặc ứng dụng có hỗ trợ mã hóa bằng chứng chỉ SSL. Muốn có chứng chỉ SSL bạn phải đăng ký với các tổ chức xác thực và với một chi phí nhất định.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng chứng chỉ SSL của Let’s Encrypt – Một tổ chức phi lợi nhuận. Hiện Keyweb đã tích hợp loại chứng chỉ này lên toàn bộ Hosting mà Keyweb đang cung cấp.

Sau đây là hướng dẫn kịch hoạt SSL miễn phí Let’s Encrypt trên Direct Admin

Bước 1: Kích hoạt chứng chỉ SSL trên Hosting direct admin

–   Đăng nhập Direct admin >>> Click Home >>> Click Domain Setup >>> Click Domain cần cài đặt SSL
–   Tích đầy đủ 2 ô như hình dưới

–   Sau đó click “Save

Bước 2: Kích hoạt chứng chỉ SSL Let’s Encrypt trên Hosting direct admin

–    Click Home để quay lại trang chủ Ddirect admin >>> Click “SSL Certificates”

–    Tích chọn ô 1 và 2 như ảnh dưới đây. Mục 3 điền email của bạn.
–    Chọn thông số cho Key Size (bits) Certificate Type  như hình dưới đây.

–    Sau đó click save để hoàn tất

Bước 3: Direct domain www sang non-www giao thức https bằng file .htaccess

Thêm vào đoạn sau: (Thay keyweb.vn bằng tên miền của bạn )

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}:443%{REQUEST_URI} [END]

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.keyweb.vn [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://keyweb.vn/$1 [L,R=301]

Như vậy việc cài đặt SSL đã hoàn tất. Bạn truy cập https sẽ không bị cảnh báo trình duyệt nữa.

Xem thêm: Hướng dẫn đổi phiên bản PHP trong Direct admin

Xem thêm: