08-Xem và cập nhật thống kê dung lượng ổ cứng trên DirectAdmin

Để xem và cập nhật thống kê dung lượng ổ cứng trên DirectAdmin, bạn vui lòng xem bài hướng dẫn sau.

1. Trên giao diện Reseller

Trên giao diện reseller, bạn chỉ có thể xem dung lượng sử dụng của các tài khoản mình quản lý. Để xem dung lượng sử dụng bạn thao tác như sau:
– Login vào giao diện reseller và chọn “List Users”
Xem và cập nhật thống kê dung lượng ổ cứng trên DirectAdmin

– Tại đây bạn sẽ xem được thông kê dung lượng ổ cứng của từng tài khoản.
Xem và cập nhật thống kê dung lượng ổ cứng trên DirectAdmin

Theo như hình ảnh trên thì tài khoản “abctestf” đang sử dụng 28.1MB / 100MB dung lượng ổ cứng.
– Để cập nhật dung lượng sử dụng cho từng tài khoản, bạn cần login vào giao diện của user cần cập nhật.

2. Trên giao diện User

Để xem dung lượng ổ cứng của một tài khoản, bạn thao tác như sau:
– Login vào giao diện user trên DirectADmin –> Site Summary / Statistics / Logs.
Xem và cập nhật thống kê dung lượng ổ cứng trên DirectAdmin
– Tại đây bạn sẽ xem được dung lượng ổ cứng sử dụng.
Xem và cập nhật thống kê dung lượng ổ cứng trên DirectAdmin
Để update dung lượng lưu trữ, bạn click vào “Update”.